Ons bedrijf

Fruitbedrijf Gebr. van der Zandt is opgericht door Antoon van der Zandt

Plantmateriaal

Daar een goede appelboom de basis is voor een kwaliteitsproduct, worden bomen verkregen van boomkwekerijen die alleen de allerbeste bomen leveren (www.boomkwekerijroelofs.nl en www.carolustrees.com).

Teelt

Elke ingreep door de fruitteler in zijn boomgaard verandert de natuurlijke omgeving, maar dit gebeurt zo afgewogen dat de impact op die omgeving zo klein mogelijk is. Onze productiemethoden hebben geleid tot een hoge biologische diversiteit in de boomgaard. De sector heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de laatste jaren met tientallen procenten weten terug te dringen. Ons bedrijf is GLOBAL GAP (Global Good Agriculture Practice) gecertificeerd sinds het jaar 2000 en was daarmee één van de eerste van Nederland.

Risicomanagement

Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen, is in 2009 begonnen met het aanleggen van hagelnetten over het areaal Kanzi®. Wat meespeelde in deze overweging is dat het weer de afgelopen decennia heeft aangetoond dat de kans op schade als gevolg van hagel is toegenomen. Met deze strategische investering was het bedrijf voorloper in Nederland.

Onze medewerkers

Eind jaren ’90 had het bedrijf een tekort aan medewerkers tijdens de oogst. Een traject van recruteren van buitenlandse arbeidskrachten werd ingezet en dit resulteerde in het jaar 2001 in de eerste tewerkstellingsvergunningen afgegeven in de sector. Sindsdien werkt het bedrijf, naast vertrouwde Nederlandse medewerkers, met Poolse medewerkers. En met succes! Daar we het belang inzien van gemotiveerd personeel hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze medewerkers.