De perfecte appel

De perfecte appel laten groeien is één ding, op het juiste moment plukken een ander. Onze Elstars worden 4 tot 5 keer doorgeplukt om te voorkomen dat deze te rijp of te onrijp bij de consument komen. De Kanzi®-appel wordt in het groeiseizoen continue gemonitord voor de meest optimale pluk- en bewaarcondities: dit alles om de consument het hele jaar te laten genieten van ons kwaliteitsproduct.

Het vraagt de beste locatie, het beste plantmateriaal, het beste productiesysteem en de beste mensen om appels van de allerbeste kwaliteit te laten groeien.

Van boom tot consument is een traject van talloze momenten. Momenten die zich afspelen in de boomgaard met het weer als onberekenbare factor, maar ook momenten in de opslag van het fruit, tijdens het sorteren of in het contact met de coöperatie. Al deze momenten vergen de juiste benadering en de juiste inzet van arbeid, op het juiste moment. Een paar dagen te laat bij de appelboom kan leiden tot groot kwaliteitsverlies. Het juist inschatten van, en het omgaan met, al die momenten leidt uiteindelijk tot het kwaliteitsproduct.

Hierin ligt onze uitdaging!